Trang chủ > Tiện ích marketing > Hướng dẫn thủ tục xin 1 số loại giấy phép

Hướng dẫn thủ tục xin 1 số loại giấy phép


Giấy phép thực hiện quảng cáo ngoài trời (hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực Y tế)

Hồ sơ cần thiết:

– Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;(theo mẫu)

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;

– Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo;

– Tùy theo loại hàng hóa, dịch vụ mà phải có một trong các loại giấy tờ sau:

a) Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế.

b) Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, cổ truyền, y học cổ truyền, giải phẩu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn phải có bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp.

c) Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các sơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có bản sao các tài liệu kỹ thuật (nếu là tài liệu bằng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưu hành.

d) Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không thuộc quy định tai Điểm a nêu trên phải có bản sao tiêu chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.

e) Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước phải có bản sao Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu phải có bản sao Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết:

– Loại hàng hóa, dịch vụ tại d1: Trong ngày hoặc 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

– Loại hàng hóa, dịch vụ tại d2, d3, d4, d5: Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý:
Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001; Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003; Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003; Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007

Địa điểm tiếp nhận:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lệ phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005; Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.
Xin giấy phép tổ chức biểu diễn

Điều kiện hành nghề:

Các đơn vị có chức năng tổ chức, biểu diễn nghệ thuật thuộc các tỉnh, Thành phố khác nhau

Hồ sơ, thủ tục:

1. Công văn xin phép tổ chức biểu diễn.

2. Giấy phép giới thiệu của Sở Văn hoá và Thông tin Tỉnh, Thành phố chủ quản. (bản chính + bản photo để đối chiếu – sẽ trả lại bản chính khi cấp phép).

3. Giấy phép công diễn, vở diễn. (bản chính + bản photo đối chiếu sẽ trả lại bảng chính khi cấp phép).

4. Danh sách cán bộ, diễn viên của đơn vị.

Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày

(không kể ngày nghỉ theo quy định).

Xin Giấy phép cho việc Quảng cáo băng rôn:

Hồ sơ xin cấp phép gồm:

– Đơn xin cấp phép.

– Maket băng rôn quảng cáo.

– Bản sao giấy phép kinh doanh của đơn vị có nhu cầu quảng cáo.

– Xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đối với sản phẩm được quảng cáo.

Nơi tiếp nhận:  Phòng Quản lý nghiệp vụ VHTT.

Thời gian giải quyết:

– Nếu hồ sơ đúng, đủ được giải quyết ngay trong ngày.

– Đối với các hồ sơ chưa đủ thủ tục, chuyên viên theo dõi sẽ có giấy hẹn trả kết quả trong 1 tuần.
Xin xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi.

Mục đích: Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; đăng phát bản tin trên màn hình điện tử đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt nam;

Nghành nào cần:

Tất cả các doanh nghiệp (nếu hoạt động của họ liên quan đến yếu tố nước ngoài)

Điều kiện cấp phép.

· Đối với cơ quan đại diện nước ngoài
Cơ quan đại diện nước ngoài muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

2. Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

3. Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

· Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài.
Cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải có đủ các điều kiện sau:

1. Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hàng thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử, có nghiệp vụ quản lý thông tin.

3. Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí, bản tin trên màn hình điện tử.

4. Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử.

· Đối với các đoàn đại biểu nước ngoài.
Đoàn đại biểu nước ngoài muốn xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

2. Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của đoàn đại biểu nước ngoài trong khuôn khổ các quy định của pháp luật về ngoại giao của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Đối với hội nghị quốc tế.
Hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam muốn xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

1. Được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận việc tổ chức hội nghị.

2. Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

3. Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp chức năng nhiệm vụ, phạm vi của hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

Hồ sơ xin cấp phép:

* Đối với cơ quan đại diện nước ngoài.
1. Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá – Thông tin.
2. Văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao.
3. Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.
* Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài:
1. Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá – Thông tin.
2. Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép lập văn phòng đại diện và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận hoạt động hợp pháp tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép;
3. Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

Xin Giấy phép Tổ chức biểu diễn của ban nhạc, ca sĩ nước ngoài:

Điều kiện hành nghề:

Đơn vị liên doanh với nước ngoài hoặc đơn vị có 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ, thủ tục

1. Đơn xin phép tổ chức của đơn vị.

2. Hợp đồng biểu diễn của ban nhạc, nghệ sĩ.

3. Passport, Visa của nghệ sĩ (còn hiệu lực).

4. Bảng nội dung chương trình biểu diễn (các bài hát tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt Nam).

5. Thẩm định nội dung chương trình (trước 02 ngày tổ chức biểu diễn).

* Thời gian cấp phép: Bảy (10) ngày

(không kể ngày nghỉ theo quy định).

* Lệ phí: theo quy định tại văn bản:

VP 9558/TC-LBTC ngày 03/9/2002 của Bộ Tài chánh.

NĐ 57/2002/NĐ-CP.

Xin giấy phép xin tổ chức trình diễn thời trang:

Điều kiện hành nghề:

Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp).

Hồ sơ, thủ tục:

1. Đơn xin phép tổ chức (theo.mẫu).

2. Danh sách người mẫu tham gia chương trình.

3. Hình mẫu (hoặc Catalogue) trang phụ sẽ trình diễn trong chương trình.

4. Tổ chức phúc khảo trước ngày tổ chức chính thức ít nhất 05 ngày.

Thời gian cấp phép: Năm (05) ngày

(không kể ngày nghỉ theo quy định).

Xin cung cấp dịch vụ xin giấy phép Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp:

Điều kiện hành nghề:

– Có Biên tập viên, Đạo diễn chương trình hội đủ tiêu chuẩn (Tốt nghiệp Trường đào tạo chuyên ngành Nghệ thuật).

Hồ sơ, thủ tục:

1. Đơn xin cấp phép của đơn vị (ghi rõ thời gian, địa điểm).

+ Hợp đồng liên kết tổ chức với đơn vị có chức năng (nếu đơn vị xin tổ chức không có chức năng).

+ Văn bản chấp thuận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban Nhân dân Thành phố (nếu tổ chức chương trình với mục đích từ thiện).

2. Nội dung chương trình tổ chức biểu diễn (danh mục tác phẩm, tác giả, nghệ sĩ tham gia).

3. Nhạc bản của từng bài hát trong danh mục (ca khúc nước ngoài lời Việt, ghi rõ xuất xứ, tên tác giả, tác giả viết lời Việt), kịch bản, giấy phép công diễn (nếu có tiết mục sân khấu), ảnh mẫu thời trang (nếu có biểu diễn thời trang).

4. Hợp đồng biểu diễn của nghệ sĩ tham gia chương trình.

5. Hợp đồng địa điểm tổ chức biểu diễn.

6. Cam kết thực hiện quyền tác giả của đơn vị tổ chức.

7. Hội đồng Nghệ thuật ca múa nhạc – thời trang Thành phố sẽ duyệt phúc khảo chương trình (trước 07 ngày tổ chức chính thức).

* Thời gian cấp phép: Bảy (10) ngày

(không kể ngày nghỉ theo quy định).

* Lệ phí: theo quy định tại các văn bản:

VP 9558/TC-LBTC ngày 03/9/2002 của Bộ Tài chánh.

NĐ 57/2002/NĐ-CP.


(Theo cty Bắc Việt Luật)

Advertisements
 1. Pham Viet Dung
 2. Pham Viet Dung
  12/05/2009 lúc 10:16 sáng

  Best Regard!
  …………………………………………
  Dung, Pham Viet( Mr)
  Address: 30 Tay Son, 32 Road, Phung town,Dan Phuong Dist., HN, Vietnam
  Tel: 0433.885.192
  Mobile: 0982. 038.229
  Email: Dungpv299@gmail.com
  YM: Dungpv299
  Skype: Dungpv299
  Blog: 360.yahoo.com/con_vietdung

  Thank you.Have a goodday
  Sent from Hanoi, Vietnam

  • 16/05/2017 lúc 7:52 chiều

   Thanks for corintbuting. It’s helped me understand the issues.

  • 29/08/2017 lúc 4:55 chiều

   – Holy cow, I LOVE your work!! I was going to say 5th-7th images are my favorite, but then the more I scrolled down, the more I couldn’t choose just a few favorites. You have an amazing eye! What a lovely set!

  • 03/09/2017 lúc 8:26 chiều

   Shore,“why would anyone who does not HAVE to buy a house do so right now?”Because they don’t know that they don’t have to buy right now.

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: