Lưu trữ

Posts Tagged ‘download tài liệu’

Download trọn bộ sách quản trị marketing bằng tiếng Việt và tiếng Anh

16/11/2007 230 comments

Banhbeo’s blog –  Bánh bèo xin giới thiệu một số tài liệu về  quản trị marketing do Bánh bèo sưu tầm được. Bạn nào muốn share về blog hay website của mình vui lòng ghi rõ trích nguồn dùm nha.

Tiếng Anh:

Marketing management – Philip Kotler

Tiếng Việt:

Những vấn đề cơ bản của marketing

he-thong-thong-tin-marketting.doc

Phân tích môi trường marketing

Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứ & lựa chọn thị trường mục tiêu

Thị trường mục tiêu

Định vị sản phẩm

Chiến lược marketing mix

Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

Chiến lược giá

Chiến lược phân phối

Chiến lược xúc tiến tổng hợp

Xây dựng kế hoạch marketing hoàn chỉnh

Advertisements