Lưu trữ

Posts Tagged ‘marketing management’

Tài liệu marketing quốc tế

19/02/2009 25 comments

Banhbeo’s blog –  Bánh bèo xin giới thiệu một số tài liệu về marketing quốc tế do Bánh bèo sưu tầm được. Bạn nào muốn share về blog hay website của mình vui lòng ghi rõ trích nguồn dùm nha.

Tài liệu học marketing quốc tế -463 trang

Tài liệu marketing xuất nhập khẩu

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 1)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 2)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương3)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 4)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 5)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 6)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 7)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 8)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 9)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 10)

Case study 1

Case study 2

Case study 3

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ để Bánh bèo có nguồn tài liệu này. Đón xem chủ đề sau: Integrated Marketing

Advertisements

Download trọn bộ sách quản trị marketing bằng tiếng Việt và tiếng Anh

16/11/2007 230 comments

Banhbeo’s blog –  Bánh bèo xin giới thiệu một số tài liệu về  quản trị marketing do Bánh bèo sưu tầm được. Bạn nào muốn share về blog hay website của mình vui lòng ghi rõ trích nguồn dùm nha.

Tiếng Anh:

Marketing management – Philip Kotler

Tiếng Việt:

Những vấn đề cơ bản của marketing

he-thong-thong-tin-marketting.doc

Phân tích môi trường marketing

Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứ & lựa chọn thị trường mục tiêu

Thị trường mục tiêu

Định vị sản phẩm

Chiến lược marketing mix

Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

Chiến lược giá

Chiến lược phân phối

Chiến lược xúc tiến tổng hợp

Xây dựng kế hoạch marketing hoàn chỉnh