Lưu trữ

Posts Tagged ‘marketing quốc tế’

Tài liệu marketing quốc tế

19/02/2009 25 comments

Banhbeo’s blog –  Bánh bèo xin giới thiệu một số tài liệu về marketing quốc tế do Bánh bèo sưu tầm được. Bạn nào muốn share về blog hay website của mình vui lòng ghi rõ trích nguồn dùm nha.

Tài liệu học marketing quốc tế -463 trang

Tài liệu marketing xuất nhập khẩu

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 1)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 2)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương3)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 4)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 5)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 6)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 7)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 8)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 9)

Tài liệu marketing của trường ĐH Ngoại thương (Chương 10)

Case study 1

Case study 2

Case study 3

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ để Bánh bèo có nguồn tài liệu này. Đón xem chủ đề sau: Integrated Marketing

Advertisements